Back to Nyheder

Fældede træer får nyt liv i Vridsløse

Som forberedelse til udviklingen af Vridsløse fældes en lille del af områdets træer. Træerne, der fældes, forbliver på grunden, hvor de får nyt liv.

October 12, 2022
By

 Udviklingen af Vridsløse rykker nærmere. I september blev masterplanen for området godkendt af Albertslund Kommunes kommunalbestyrelse, og forberedelserne til den fysiskeudvikling af den nye bydel på den gamle fængselsgrund er så småt gået i gang.

Albertslund Kommune har givet tilladelse til, at der i perioden frem til og med den 31.oktober 2022 vil blive fældet en lille del af områdets træer. Rådgivningsvirksomheden WSP Danmark har foretaget en grundig kortlægning af de pågældende træer, og fældningen vil derfor ske med stor respekt for områdets natur og dyreliv. Træerne fældes i netop denne periode af hensyn til beskyttelse af dyrelivet.

Træfældningen skyldes særligt etableringen af en ny sø, der bliver et fantastisk og forbedret rekreativt område med gode betingelser for dyre- og planteliv, og som desuden bliver et vigtigt element i bydelens regnvandshåndtering. Derudover fældes der også træer på grund af nødvendige ledningsomlægninger for forsyningsinfrastrukturen i bydelen og de omkringliggende områder.

Udvikling af Vridsløse tager udgangspunkt i et ønske om at bygge videre på områdets kvaliteter. Konkret betyder det blandt andet, at den nye bydels grønne kiler og byrum placeres de steder, hvor der i dag findes mest værdifuld natur. På den måde sikrer vi bevaring af størstedelen af grundens mange gamle træer.

De træer, der fældes, forbliver på grunden, hvor de får nyt liv som en del af den nye bydel. De vil fx bidrage til områdets biodiversitet som insekthoteller og vigtige rastesteder for smådyr, mens enkelte træer kan blive transformeret til urbane møbler og skulpturer.

Over de kommende år vil bydelen desuden blive tilført en masse ny natur, herunder 450 nye træer samt nye buske, stauder og græsarealer.

Læs mere om de grønne ambitioner for Vridsløse i masterplanen her.

Read more posts

Hold dig opdateret

Modtag nyheder om begivenheder i Porten og den kommende bydel Vridsløse.