Udvikling med stor respekt for historien 

Vridsløselille Fængsel og det knap 160.000 kvadratmeter store område rummer en helt særlig historie og stemning, som udviklingen af den nye bydel Vridsløse vil bygge videre på.

Bevaring

En ambitiøs bevaringsstrategi

Udviklingen af Vridsløse bygger på en ambitiøs bevarings- og transformationsstrategi, der skal sikre, at den kommende bydel udvikles med afsæt i områdets fantastiske historie og kvaliteter. Bevaringsstrategien tager blandt andet udgangspunkt i de gennemarbejdede projektforslag fra den indledende arkitektkonkurrence i 2020, hvor fem teams – hvert bestående af en bygningsorienteret tegnestue og en landskabsarkitekttonisk underrådgiver – leverede bud på en udformning af landskab og bebyggelse, og herunder også på transformation af den bevaringsværdige del af den eksisterende bebyggelse.   

Her besluttede A. Enggaard, PKA og Freja Ejendomme i tæt samarbejde med Albertslund Kommune at arbejde videre med det mest ambitiøse forslag inden for netop bevaring og videreførelse af eksisterende bygninger, hvilket betyder, at en stor del af det samlede fængselskompleks, størstedelen af grundens øvrige bygninger samt dele af fængselsmuren bevares. Det gælder f.eks. hovedbygningen med den ikoniske grønne port, inspektørboligen og kirken, ligesom der er lagt op til bevaring af dele af fængselsmuren som et identitetsbærende element. 

Et vigtigt fokus i bevaringsstrategien er, at de bevarede bygninger skal repræsentere et udsnit gennem tiden helt fra fængslet opførelse i 1800-tallet og frem til de seneste nye tilføjelser 1970’erne.

Det gamle inspektørbolig bevares. Det samme gør sig gældende en stor del af det samlede fængselskompleks, størstedelen af grundens øvrige bygninger samt dele af fængselsmuren. Foto: Kontraframe.

Bevaring og transformation

Både renoveringer og transformationer tager udgangspunkt i en grundig analyse og værdisætning af bygningernes individuelle tålegrænser samt bygningernes oprindelige arkitektur, byggeskik, materialer, historie og håndværksmæssige traditioner – samt nutidige krav og behov.

Bygningernes stand varierer, og de fleste kræver større investeringer i renovering og istandsættelse for at bevare og understøtte historien om det gamle fængsel. Enkelte bygninger vil desuden undergå en transformation, som kan indebære både større og mindre indgreb, der opdaterer bygningens anvendelse til nye funktioner såsom [indsæt eksempler – link eventuelt til Porten-undersiden]. 

Det er i øvrigt ikke første gang af grundens gamle bygninger ændrer formål. Flere af bygningerne har gennem årene ændret både funktion og endda udseende. Et godt eksempel er den gamle kirke, der tilbage i 70’erne blev ændret til undervisningsformål, og i den forbindelse indskød man et nyt dæk, sænkede lofterne og erstattede de gamle kirkevinduer med nye. 

Bevaring

Tværfaglighed og inddragelse i højsædet

I 2023 går arbejdet med at bevare og transformere områdets bebyggelser ind i en ny fase. Formålet er at blive endnu skarpere på, hvordan den bevaringsværdige bebyggelse i det tidligere Vridsløselille Statsfængsel kan renoveres og transformeres, så den arkitektoniske og kulturhistoriske værdi sikres samtidig med at nyt liv og nye historier kan opstå. Her bliver fokus at finde den helt rette balance mellem at bevare det eksisterende, i nogle tilfælde at tilbageføre kvaliteter fra bygningernes oprindelige arkitektoniske udtryk og at tænke nyt.

Konkret iværksætter A. Enggaard, PKA og Freja Ejendomme sammen med Albertslund Kommune og arkitektfirmaerne Cobe og Over Byen en tværfaglig proces, hvor parterne på ny vil analysere og værdisætte områdets bygninger, både med fokus på helheden og på den enkelte bygning. I processen vil parterne inddrage og efterspørge input fra en række relevante myndigheder og lokale aktører, herunder blandt andre Kroppedal Museum, Landsforeningen for by- og landskabskultur og lokalhistorisk forening Albertslund og Fængslets Venner, som også alle tidligere har givet input til udarbejdelsen af masterplanen. 

Arbejdet skal munde ud i en række konkrete anbefalinger til arbejdet med at renovere og transformere bevaringsværdige bebyggelser på grunden, der kan bruges aktivt i det videre arbejde med de forskellige lokalplaner for området. På den måde skaber man rammer, der giver mulighed for både at bevare og udvikle på en og samme tid.  

Udover traditionel bevaring og transformation arbejdes der i den nye bydel også med det, der kan betegnes som geometrisk bevaring. Det gælder cellefløjene, der genopføres i de eksisterende fløjes fodaftryk og geometriske form og ved brug af fløjenes eksisterende mursten. Illustration: Cobe.

Genanvendelse som kulturhistorisk greb

Udover traditionel bevaring og transformation arbejdes der i den nye bydel også med det, der kan betegnes som geometrisk bevaring. Det kommer til udtryk ved de gamle fængselsfløje. Cellefløjenes formål har været at holde folk indespærret, og det bærer bygningerne naturligvis præg af. Cellevæggene er bærende, og den enkelte celle har kun et lille vindue, hvilket begrænser mulighederne for at omdanne fløjene til nye funktioner eller boliger. 

I stedet genopføres fløjene i en ny version, der både lever op til nutidens moderne krav til boliger, og som samtidig bevarer fløjenes nuværende fodaftryk og geometriske form, så fængslets unikke stjerneform bevares. De nye fløje vil blive genopført ved brug af mursten fra de eksisterende fløje, og generelt bliver netop genanvendelse af materialer et vigtigt fokus i arbejdet med den ny bydel.

Vridsløse

Læs mere om områdets historie

Det gamle Vridsløselille Statsfængsel spiller en afgørende rolle for Albertslunds historie – og nu er fængslet igen centrum for byens udvikling.

Læs mere