Vi er i gang med Vridsløse – de første etaper 

På den gamle fængselsgrund er de første etaper mod en ny bydel sat i gang. De første etaper bliver etableringen af den klargøring til opførelse af bydelens første kvarter. Det omfatter bl.a. omlægning af forsyningsledninger og trafik, nedrivning af mindre ikke-bevaringsværdige bebyggelser, og rydning af træer og beplantning.

Udviklingen er i første omgang særligt koncentreret om den sydlige del af grunden, der skal huse bydelens første to kvarterer.

byggemodning

Nedrivning og træfældning

Arbejdet med byggemodningen af grunden skal ses i lyset af, at et flertal i Albertslund Kommunes Kommunalbestyrelse i februar 2023 godkendte en rammelokalplan for Vridsløse, og at der nu fra myndigheden i Albertslund Kommune er givet grønt lys til at nedrive bygninger og fælde træer, som i planen ikke er udpeget som bevaringsværdige. 

"Inden for de kommende måneder begynder vi at gøre grunden klar til nybyggeri, og da Vridsløse udvikles i etaper, vil vi indledningsvis hovedsageligt koncentrere os om at klargøre den sydlige del af grunden. Vi river nogle bebyggelser, der ikke er udpeget bevaringsværdige, ned, og vi fælder og rydder træer og beplantning, der ikke er vurderet bevaringsværdige, inden for de næste måneder", siger projektudvikler Morten Løgsted fra A. Enggaard. Læs mere om naturen

"Det glæder mig at masterplanen for Vridsløse og den godkendte rammelokalplan sikrer et godt grundlag for naturen i den kommende bydel. Allerede tidligt i processen foretog Albertslund Kommunes myndighed besigtigelser og registreringer af større og betydningsfulde træer. På den baggrund er der udformet en plan for Vridsløse, der foruden at tilføre en masse ny natur i vid udstrækning tager hensyn til grundens eksisterende natur.  Det betyder, at området, når det står færdigt, har en højere naturværdi end i dag, blandt andet fordi der plantes 500–700 nye træer og tilføres nye hjemmehørende plantearter, der giver grobund for et mere varieret insekt- og dyreliv", siger borgmester Steen Christiansen.

cykelrute

Omlægning af trafikken på Hedemarksvej

I forbindelse med byudviklingen omlægges trafikken på Hedemarksvej.

Vejen blev lukket permanent for bilister d. 5. februar 2024.

For gående og cyklister blev Hedemarksvej lukket d. 5. marts 2024.

Der henvises til den nyanlagte cykel- og gangsti. (se kort nedenfor)

Den eksisterende Tåstrupsti syd for jernbanen kan ligeledes benyttes.

Der vil være tydelig skiltning ligesom alle naboer varsles særskilt om den konkrete periode for lukningen af cykel- og gangstien på Hedemarksvej i byggeperioden.

 

 

For yderligere oplysninger tag kontakt til 

  • Udvikler A. Enggaard på vridsloese@enggaard.dk
  • Albertslund Kommune på vridsloese@albertslund.dk
Faktaboks

Om planerne for Vridsløse

Med godkendelse af masterplanen i efteråret 2022 og rammelokalplanen, som blev godkendt i starten af 2023, er rammerne sat for udviklingen af en levende og grøn bydel med mellem 1.400 og 1.600 boliger i varierende størrelser og boligtyper, samt erhverv og iværksætteri. Bydelen bindes sammen af grønne og rekreative områder præget af både ny og bevaret natur, der sammen med fængslet vil udgøre kernen i bydelen.

En stor del af det samlede fængselskompleks og størstedelen af grundens øvrige bygninger bevares, herunder fx hovedbygningen med den ikoniske grønne port, inspektørboligen og kirken. Porten bliver omdrejningspunktet for et nyt, levende samlingspunkt for iværksætteri, kreativitet og fællesskab, der under navnet ’Porten’ bliver et trækplaster og samlingspunkt for nye beboere, hele Albertslund og resten af Storkøbenhavn.
Bag udviklingen af den 160.000 kvadratmeter store fængselsgrund står entreprenør- og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard, Danmarks største arbejdsmarkedspensionskasse PKA og statens ejendomsselskab, Freja Ejendomme, i tæt samarbejde med Albertslund Kommune samt et rådgiverteam bestående af Cobe, WSP, Rambøll, COWI. TRE-miljørådgivning, Planværkstedet og Niras.

Læs mere om planerne for den nye bydel på hjemmeside www.Vridsloese.dk, hvor man kan tilgå yderligere informationer om projektet og tilmelde sig et nyhedsbrev. Det er også muligt at følge med via instagramprofilen @Porten_Vridsloese

Vridsløse

Læs mere om områdets historie

Det gamle Vridsløselille Statsfængsel spiller en afgørende rolle for Albertslunds historie – og nu er fængslet igen centrum for byens udvikling.

Læs mere