Byrum og sti

Det gamle Vridsløselille Statsfængsel spiller en afgørende rolle for Albertslunds historie – og nu er fængslet igen centrum for byens udvikling.

i Idékonkurrencen var der mange forslag til, at områderne slet og ret hedder det, de er eller var. Det ligger fint i både byens og bydelens ånd og her er valgt nogle af de navne, der ligger lige for.

1. Fængselsparken

Midt i den nye bydel anlægges en stor park, der omkranser dele af fængselskomplekset. Parken bliver et bindeled mellem de forskellige boligområder og et mødested for beboere og besøgende under deres daglige ærinder. Parken får et varieret udtryk, der nogle steder byder på opholdsnicher, hvor sol- og vindforhold indbyder til at blive hængende hele dagen. Andre steder er der åbne arealer med få træer, hvilket skaber et fleksibelt rum til leg, arrangementer og plads til masser af besøgende. Der sørges for forskelligartede træer, urter og stauder, som skaber et vildt udtryk og flere steder bliver der placeret bordbænkesæt. 

COBE

2. Dammen

Syd for det centrale fængselskompleks etableres en sø, som erstatter de to eksisterende bassiner på grunden. Rundt om søen anlægges et stiforløb, hvor beboerne og andre besøgende kan gå ture og nyde områdets varierende fauna, og trædæk ved bredden gør det muligt at komme helt tæt på vandet.  Beplantningen vil gå fra åbne kig til tætbeplantede klynger, der skaber grobund for forskellige dyre- og insektarter, som giver interessante naturoplevelser hele året rundt. Syd for søen etableres der et frodigt og vildt område, hvor planterne får frit løb og døde træer bliver lagt til gavn for insekter.

COBE

3. Friheden

Den nye bydel får en stor aktivitetskile, der inviterer til forskellige udendørs aktiviteter som lokale fodboldkampe mellem kvarterenes børn og unge og morgenfitness inden arbejdet kalder. Hovedstien snor sig igennem kilen og kobler sig naturligt på arealerne, der er designet til forskellige former for sport og andre aktiviteter. I aktivitetskilens vestlige ende bliver der etableret et blødt bakketerræn, som en forlængelse af de eksisterende bakker på Herstedlund Skolens grønne areal. Her kommer der også en 5-mands boldbane omgivet af siddekanter i beton, der kan fungere som en tribune. Ved siden af boldbanen bliver der plads til en belagt bane, som bliver et omdrejningspunkt for aktiviteter på rulleskøjter, skateboards og løbehjul. Samlet set vil kilen fremstå som vild og frodig med en blanding af plæner, urter, vilde græsser og bevaringsværdige træer, der skaber en naturlig opdeling af de forskellige aktivitetsområder. 

COBE

4. Bøgeskoven

Bøgeskoven er et bevaringsværdigt og helt unikt naturområde øst for Egon Olsens Vej. Hvert forår forvandles skovbunden til en blomstrende anemonebund, før bøgetræernes grønne blade springer ud. Det uberørte skovområde bliver bevaret og forbliver et vildt hjørne, hvor nedfaldne og afskårne grene får lov til at ligge i skovbunden til gavn for insekter og svampe. Rundt om de gamle bøgetræer bliver der anlagt 

trædestier som naturlige markører til at udforske vildnisset eller finde et sted til fordybelse under trækronerne. Den nærliggende daginstitution vil også kunne tilgås fra stierne, så der skabes en kobling mellem de nye byggerier og nuværende naturoplevelser.

COBE

Stier

Sti A. Flugtvejen

Fra Albertslund Station kan man benytte hovedstien og skyde genvej gennem Vridsløse til Herstedlund skole og svømmehallen. Stien vil slå et smut forbi aktivitetskilen, hvor sport og andre udendørsaktiviteter er i højsædet, og invitere hele byens borgere indenfor i den nye bydel. Stien kaldes Flugtvejen.

Sti B. Gårdturen

Hovedstien går også igennem bydelens store offentlige park og skaber en grøn rute rundt om det tidligere fængsel. Stien kaldes Gårdturen og relaterer til de tidligere indsattes daglige fritidsaktivitet.

Vridsløse

Læs om projektet

Det tidligere Vridsløselille Statsfængsel omdannes til en mangfoldig, tryg og samlende bydel med en gennemgribende grøn profil samt en tydelig forankring i historien.

Læs mere