Navngivning i bydelen Vridsløse

Konceptet for navngivningen i Vridsløse er baseret på nøje gennemgang af det store materiale fra opdrag, procespapirer, idékonkurrence og navngivningsgruppens bearbejdning.

Processen bag navngivningen

I marts 2023 blev idekonkurrencen udskrevet. Borgere og interessenter blev via idékonkurrencen inddraget i den kommende navngivning af veje, pladser og byrum. I første omgang blev nøgleinteressenterne Kroppedal museum, Fængslets venner, Kulturøkologisk forening og fængslets umiddelbare naboer inddraget.

Dels til at hjælpe med opstilling af kriterier for navngivning, dels som bidragsydere med lokal viden.

Herefter fulgte et kick-off møde for alle interesserede. Konkurrencen blev igangsat via vridsløse.dk, hvor alle ideer til navngivningen blev samlet. Konkurrencen blev mødt af en stor interesse med i alt 400 indkomne forslag.

På baggrund af idéerne begyndte navngivningsgruppen at forme det samlede koncept ved en række møder henover sommeren 2023. I navngivningsgruppen sad: Kroppedal museum, Fængslets venner, Kulturøkologisk forening og fængslets naborepræsentanter fra Fængselsvej og Hedemarken samt to politiske repræsentanter Tina Messaoud fra SF og Marianne Burchall fra Socialdemokratiet.

Dette mundede ud i det samlede koncept, som navngivningsgruppen endelig godkendte og sendte videre til den politiske behandling i Albertslund Kommune.

Læs mere om boligkvarterernes navne her.