Back to Nyheder

Her er planen for Vridsløses første nye kvarter

Første etape af udviklingen af den gamle fængselsgrund i Albertslund er den sydvestlige del.

June 14, 2023
By

Første etape af udviklingen af den gamle fængselsgrund i Albertslund er den sydvestlige del. Den skal udvikles til et nyt, urbant og delvist bilfrit kvarter med direkte adgang til grønne og naturskønne områder med plads til ophold og aktivitet. Senere på måneden skal Kommunalbestyrelsen behandle et lokalplanforslag for det nye boligkvarter, der skal huse de første indbyggere i den nye bydel.

Mens livet i og omkring de gamle fængselsbygninger for alvor har manifesteret sig i løbet af dette forår i regi af det nye samlingspunkt Porten, rykker udviklingen af Vridsløses nye kvarterer også nærmere.

Parterne bag udviklingen af Vridsløse har i tæt samarbejde med Albertslund Kommune udarbejdet et lokalplanforslag til bydelens første kvarter, der skal opføres på den sydvestlige del af grunden. Planen er en naturlig forlængelse af masterplanen for den nye bydel, som Kommunalbestyrelsen vedtog tilbage i efteråret 2022.

Det første kvarter bliver bydelens mest urbane med godt 800 boliger i varierende størrelse fra 45 til 130 kvadratmeter fordelt på seks moderne karréer med hver sit grønne gårdrum. Karréerne opføres i varierende højder fra fire til seks etager og vil åbne sig mod øst mod bydelens nye sø, ligesom der vil være direkte adgang til bydelens nye, grønne aktivitetskile mod nord.  

Centralt i området etableres en fælles plads for kvarteret, der vil fungere som et samlende mødested med blandt andet mulighed for leg, ophold og udeservering. Områdets nye beboere vil kunne bevæge sig rundt i de lokale boliggader, mødes på pladsen og gøre ophold i nicher og gårdrum og sammen skabe en stemning fuld af liv og aktivitet.

Kvarteret vil også huse et nyt mobilitetshus, hvori områdets samlede parkeringspladser kan findes, der opføres op til jernbanen, hvor det samtidig vil fungere som støjskærm. Derudover betyder placeringen, at der ikke vil være parkeringspladser eller biler, der optager plads i gadebilledet.

Ny milepæl

Afleveringen af lokalplanforslaget er en ny milepæl og bygger videre på et langt og godt samarbejde mellem projektudviklerne A. Enggaard, PKA og Freja Ejendomme, Albertslund Kommune og ikke mindst lokale interessenter om både den indledende arkitektkonkurrence og udarbejdelse af master- og rammelokalplan for området.

- Jeg ved, at der i forslaget er arbejdet videre med borgernes høringssvar fra masterplanen om blandt andet højder og ønsker om at skabe endnu bedre gård- og byrum. Planen vil være et væsentligt bidrag til at realisere visionen om en levende og grøn bydel, der er med til at opfylde kommunens ambition om, at tiltrække 6.000 nye borgere de kommende år og ikke mindst også vores vision om at være en bæredygtig by for børnene, det grønne og fællesskaber, siger borgmester i Albertslund Kommune Steen Christiansen.

- Det første kvarter bliver et urbant kvarter med boliger i varierende størrelser, der henvender sig til flere forskellige målgrupper. Blandt andet arbejder vi på, at der skal etableres et kombineret fællesskab for seniorer og enlige forældre i en af karréerne. Kvarteret indbyder i alle karréer til fællesskaber i det nære naboskab, i gårdrum og i fælleshuset på kvarterets centrale plads. Fra boligerne er der direkte adgang ud til bydelens store aktivitetskile, der vil indbyde til sport, gåture og leg, samt ned til søen, der bliver et fantastisk rekreativt område, hvor man kan nyde en rolig stund og hygge sig med familien, siger projektudviklingschef i A. Enggaard Morten Løgsted.

Kvarteret udvikles som resten af Vridsløse med stor respekt for områdets helt unikke historie. Kvarteret vil blive præget af nybyggeri, med facader der på forskellig vis trækker på elementer fra de eksisterende fængselsbygninger. Lokalplanforslaget omfatter også en ældre, smuk villa (omtales som chateau i lokalplanen) som er bevaringsværdig og som kommer til at undergå en omfattende restaurering.

-Vi er meget tilfredse med, at vi sammen i projektteamet har fundet løsninger, der både sikrer, at bygningen restaureres med respekt for den originale bygnings form og funktion og at der samtidig tilføjes elementer, der sikrer bygningen et langt liv i fremtiden, siger Christina Jørgensen, adm. direktør i Freja Ejendomme.  

Karrébebyggelserne opføres i tegl i forskellige varme gule- og sandfarver, som tager afsæt i de eksisterende bygninger i det tidligere fængsel. Enkelte bygninger i hver karré vil skille sig ud gennem detaljering eller materialer i grønne farver inspireret af bl.a. fængslets grønne port.  

Lokalplanforslaget skal behandles politisk senere i denne måned og bliver den godkendt, sendes den videre i offentlig høring, som forventes igangsat med udgangen af juni og varer ca. ni uger frem. Under høringsperioden vil Albertslund Kommune holde åbent hus for borgere, der er interesseret i at høre mere om det nye kvarter. Mødet forventes at blive afholdt i starten af august. Nærmere information om dette kan inden længe findes på Albertslund Kommunes hjemmeside, www.albertslund.dk

Read more posts

Hold dig opdateret

Modtag nyheder om begivenheder i Porten og den kommende bydel Vridsløse.