Back to Nyheder

Grønt lys: Nu kan udviklingen af Vridsløse gå ind i ny fase

Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune har godkendt rammelokalplanen for Vridsløse

February 15, 2023
By

På gårsdagens møde i kommunalbestyrelsen blev rammelokalplanen for Vridsløsegodkendt, og dermed kan parterne bag udviklingen af den nye bydel nu begynde at gøre den gamle fængselsgrund klar til ny bebyggelse startende med den sydlige del af området.

Udviklingen af det tidligere Vridsløselille Statsfængsel og den tilhørende160.000 kvadratmeter store fængselsgrund, som i fremtiden skal være en levende og grøn bydel, rykkede i aftes endnu et skridt nærmere. Her godkendte et flertal i Albertslunds Kommunes kommunalbestyrelse en rammelokalplan for det gamle fængselsområde, der fastlægger de overordnede strukturer i området.

- Det er fantastisk, at vi nu har vedtaget de overordnede rammer for Vridsløse, der blandt andet sikrer gode forbindelser til resten af byen og en gennemgående grøn struktur internt i Vridsløse. Det er resultatet af et grundigt forarbejde og et tæt samarbejde mellem udviklere, kommune og en rækkeinteressenter om at skabe en plan, der i vid udstrækning tager hensyn til og bygger videre på grundens grønne og historiske kvaliteter. Udviklingen vil bidrage til at realisere vores vision om at være en bæredygtig by for børnene, det grønne og fællesskaber, siger borgmester i Albertslund Kommune Steen Christiansen.

Bydel udvikles i etaper

Den nu godkendte rammelokalplan er anlægsgivende for det overordnede vejnet, belysning og forsyningsledninger samt de grønne områder. Det betyder, at A. Enggaard, PKA og Freja Ejendomme – der sammen står bag udviklingen af Vridsløse i tæt samarbejde med Albertslund Kommune – nu har grønt lys til at gøre grunden klar til udviklingen af den nye bydel.

- Vi er nu et skridt nærmere realisering af et meget spændende og visionært byudviklingsprojekt. Hele udviklingen af Vridsløse bygger på en ambitiøs bevarings- og transformationsstrategi. Det er ikke bare en bæredygtigtilgang, men også en måde at sikre, at vi bevarer samt bygger videre på områdets historie og unikke kvaliteter. Et vigtigt fokuspunkt i 2023 bliver at kortlægge, hvordan bevaringsværdige bygninger kan renoveres og transformeres, så de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier sikres i en ny og moderne bydel, fortæller adm. direktør i Freja Ejendomme Christina Jørgensen.

Vridsløse udvikles i etaper, og 2023 bliver et år, hvor nogle af de første større fysiske skridt i udviklingen skal tages. Særligt omkring den sydlige del af grunden vil det derfor også snart blive mere synligt, at der er gang i et stort byudviklingsprojekt i byen ifølge projektudviklingschef i A. Enggaard, Morten Løgsted.

-  Her tænker jeg blandt andet på etableringen af forsyningsledninger, etableringen af den nye sø, der bliver et stort og rekreativt naturområde, og selvfølgelig lukningen af en del af Hedemarksvej. Vi arbejder i øjeblikket tæt sammen med Albertslund Kommune på at sikre, at vejlukningen vil skabe mindst muligt gene ved blandt andet at tilbydealternative forbindelser for gående og cyklister, men vi kommer ikke udenom, at det selvfølgelig vil påvirke de bilister, der i dag benytter strækningen, siger Morten Løgsted.

De nærmere detaljer for lukningen af Hedemarksvej, der blev godkendt af kommunalbestyrelsen i sommeren 2021, vil blive meldt ud senere på foråret. Sideløbende med byggemodningen fortsætter udviklingen af bydelens levende samlingspunkt Porten, hvor rammerne udgøres af de historiske bygninger og pladsen omkring den grønne port. Porten vil blandt andet byde på events og koncerter og huser allerede flere spændende aktører herunder mikrobryggeriet Slowburn Brewing Co-op.

Inden nybyggeri kan sættes i gang på grunden, skal lokalplanen for bydelens første kvarter på plads. Første lokalplan, der dækkerover grundens sydvestlige kvarter, som i masterplanen har arbejdstitlen Karrékvarteret, er aktuelt under udarbejdelse og forventes at blive sendt i offentlig høring hen over sommeren.

Fakta: Om rammelokalplanen for Vridsløse

Rammelokalplanen er udarbejdet på baggrund af indholdet i masterplanen, der blev godkendt af kommunalbestyrelsen i efteråret 2022, og fastlægger blandt andet de grønne områder og det overordnede sti- og vejnet. Derudover fastsætter rammelokalplanen bestemmelser for placering af beplantning i de grønne byrum, hvilket sikrer gode opholdsområder eller levesteder for dyr, samt udpeger de bevaringsværdige bebyggelser samt træer, der ikke må fældes uden tilladelse fra kommunen. Bygninger og træer, der ikke er udpeget, kan med godkendelsen af rammelokalplanen nu rives ned og fældes.

Fakta: Om planerne for Vridsløse

Med godkendelse af masterplanen i efteråret 2022 og rammelokalplanen nu er rammerne sat for udviklingen af en levende og grøn bydel med mellem 1.400 og 1.600 boliger i varierende størrelser og boligtyper, samt erhverv og iværksætteri. Bydelen bindes sammen af grønne og rekreative områder præget af både ny og bevaret natur, der sammen med fængslet vil udgøre kernen i bydelen.

En stor del af det samlede fængselskompleks og størstedelen af grundens øvrige bygninger bevares, herunder fx hovedbygningen med den ikoniske grønne port, inspektørboligen og kirken. Porten bliver omdrejningspunktet for et nyt, levendesamlingspunkt for iværksætteri, kreativitet og fællesskab, der under navnet ’Porten’ bliver et trækplaster og samlingspunkt for nye beboere, hele Albertslund og resten af Storkøbenhavn.

Bagudviklingen af den 160.000 kvadratmeter store fængselsgrund står entreprenør-og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard, Danmarks største arbejdsmarkedspensionskasse PKA og statens ejendomsselskab, Freja Ejendomme, i tæt samarbejde med Albertslund Kommune samt et rådgiverteam bestående af Cobe, WSP, Rambøll, COWI og Niras.

 

Read more posts

Hold dig opdateret

Modtag nyheder om begivenheder i Porten og den kommende bydel Vridsløse.