Back to Nyheder

Albertslund Kommune giver grønt lys til lokalplanen for Vridsløses første nye kvarter

Lokalplanen for første etape af udviklingen af den gamle fængselsgrund blev tirsdag aften vedtaget af kommunalbestyrelsen i Albertslund.

November 15, 2023
By

Lokalplanen for første etape af udviklingenaf den gamle fængselsgrund i Albertslund blev tirsdag aften vedtaget afkommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune. Lokalplanen, der omfatter den sydvestlige del af Vridsløse-grunden, erden første af flere lokalplaner for området, der vedtages, og første spadestik fordet store udviklingsprojekt rykker dermed et stort skridt nærmere.

 

Kommende beboere og øvrige borgere i Albertslund kan nu foralvor se frem til realiseringen af en ny levende og grøn bydel på den grund,der tidligere husede Vridsløselille Statsfængsel. Tirsdag aften vedtogkommunalbestyrelsen i Albertslund nemlig den første lokalplan, der dækker overden sydvestlige del af Vridsløse-grunden i den nye bydel i Albertslund. Dermeder første etape af den omfattende transformation af fængselsgrunden rykket etstort skridt nærmere.

- Det er utrolig glædeligt, at vi nu står med den førstegodkendte lokalplan for udviklingen af Vridsløse. Det betyder, at parterne bagprojektet nu endelig kan tage hul på den fysiske transformation af den ikoniskegrund i hjertet af Albertslund. Der ligger et enormt forarbejde bag denmilepæl, vi nu har nået, og efter både god dialog og tæt samarbejde mellemborgere, udviklere og kommune står vi med en lokalplan, der tager højde for demange ønsker og hensyn, der bør tages i forbindelse med det her nye kapitel iAlbertslunds historie, siger borgmester Steen Christiansen fra AlbertslundKommune.

Det er parterne bag transformationen af det tidligereVridsløselille Statsfængsel, PKA, A. Enggaard og Freja Ejendomme, der i tætsamarbejde med Albertslund Kommune har udarbejdet den første af en række lokalplanerfor hele området. De vil alle udgøre en naturlig forlængelse af masterplanenfor den nye bydel, som kommunalbestyrelsen vedtog tilbage i efteråret 2022.

Vridsløses mest urbane kvarter
Bydelens første kvarter, der med lokalplanen er et skridt nærmere, bliverVridsløses mest urbane kvarter med godt 800 boliger i varierende størrelse fra 50til 130 kvadratmeter fordelt på seks karréer med hvert sit grønne gårdrum.Karréerne opføres i varierende højder fra fire til seks etager, og de toøstlige karréer vil åbne sig mod bydelens nye sø, ligesom der vil være direkteadgang til bydelens nye, grønne aktivitetskile mod nord.

Det grønne område skal fungere som et samlende mødested medblandt andet mulighed for leg, bevægelse, ophold og udeservering. Områdets nyebeboere vil kunne bevæge sig rundt i de lokale boliggader, mødes på pladsen oggøre ophold i nicher og gårdrum og sammen skabe en stemning fuld af liv ogaktivitet.

- Der bliver tale om et fantastisk nyt kvarter iAlbertslund, og vi ser utroligt meget frem til at skabe rammerne for områdetsnye beboere og øvrige brugere. Området bliver kendetegnet ved at være indbydende,grønt og med plads til at kombinere både aktiviteter og stille stunder iområdets centrale aktivitetskile. Samtidig skabes et urbant miljø med boliger iflere størrelser, der henvender sig til en række forskellige målgrupper, og fraboligerne bliver der direkte adgang til bydelens store rekreative område, ogder vil således være ganske kort fra hjemmets private rammer til områdetspulserende liv og grønne oaser. Vi ser nu frem til at forsætte det godesamarbejde med alle involverede interessenter i de kommende faser, hvor viprojekterer og konkretiserer projektet endeligt, siger projektudviklingschefi A. Enggaard Morten Løgsted.

Kvarteret bliver delvist bilfrit, og områdetsparkeringspladser samles i et mobilitetshus i periferien af bydelen op mod banelegemet.Hermed undgår man, at parkerede biler optager plads i gadebilledet og samtidig kommermobilitetshuset til at fungere som støjværn for den nye bydel.

Kvarteret udvikles som resten af Vridsløse med stor respektfor områdets unikke historie. Området vil blive præget af nybyggeri med facader,der på forskellig vis trækker på elementer fra de eksisterendefængselsbygninger. Lokalplanen omfatter også en ældre, smuk villa, som erbevaringsværdig og som vil undergå en omfattende restaurering. Karrébebyggelserneopføres i tegl i forskellige varme gule og sandfarver, som tager afsæt i deeksisterende bygninger i det tidligere fængsel.

- Med Vridsløse har vi et stykke historie mellem hænderne.Det er vi meget bevidste om, og det skal kunne ses i det vi bygger. Derfor erjeg glad for at vi i tæt samarbejde med Albertslund og kommunens borgere ernået frem til en lokalplan for den første etape af det nye Vridsløse, der bådegiver mulighed for at skabe et helt enestående kvarter, samtidig med at vi bevarerområdets store kulturhistoriske arv. Det er et vigtigt skridt på vejen mod atskabe et nyt byområde til gavn for hele kommunen, siger Jon Johnsen,administrerende direktør i PKA.

Christina Jørgensen, adm. direktør i Freja Ejendomme siger:

- Vi glæder os utrolig meget over, at den første af enrække lokalplaner nu er godkendt. Det er første skridt mod realisering af visionernei masterplanen, og jeg er overbevist om, at udviklingen af Vridsløse midt iAlbertslund vil give et kæmpe løft til hele kommunen. Vi ser nu frem til detvidere arbejde med at sikre den arkitektoniske og kulturhistoriske arv iområdet og vi er lige nu i gang med at udarbejde en strategi for bevaring ogtransformation af de eksisterende bygninger i området, hvilket fremadrettetskal sikre det unikke kulturmiljø og den helt særlige stemning i Vridsløse.

Forud for vedtagelsen har lokalplanen været i ni ugersoffentlig høring, og det har givet anledning til en mindre justering aflokalplanen i form af bl.a. optimering af tilgængelighed, bedre mulighed for atanvende genbrugsmaterialer i byggeriet samt parkering til ladcykler.

Faktaboks:Fra fængsel til ny bydel

2016: Sidsteindsatte forlader fængslet og fængselsdriften afvikles.

2019:Kriminalforsorgen overdrager fængslet til Freja Ejendomme.

2020:Albertslund Kommune og Freja Ejendomme igangsætter en arkitektkonkurrence iform af et parallelopdrag med fem deltagende teams.

2020: A.Enggaard og PKA indgår købsaftale med Freja Ejendomme.

2021: Medudgangspunkt i de gennemarbejdede forslag fra arkitektkonkurrencen udarbejderA. Enggaard, PKA og Freja Ejendomme i tæt samarbejde med Cobe, Rambøll, WSP ogAlbertslund Kommune et forslag til en masterplan for udviklingen af en ny bydelunder navnet Vridsløse.

2022: Forslagtil masterplan afleveres til Albertslund Kommune og sendes i offentlig høring.

2022:Masterplan for Vridsløse godkendes af Albertslund Kommunes kommunalbestyrelse.

2023:Rammelokalplan godkendes af Albertslund Kommunes kommunalbestyrelse.

2023:Lokalplansforslag til Vridsløses første boligkvarter på den sydvestlige del afgrunden behandles politisk.

2023: Førstelokalplan i Vridsløse-projektet, der dækker den sydvestlige del af grunden,godkendes endeligt af Albertslund Kommunes kommunalbestyrelse.

 

Faktaboks:Om planerne for Vridsløse

‍Medgodkendelse af masterplanen i efteråret 2022 og rammelokalplanen i foråret 2023er rammerne sat for udviklingen af en levende og grøn bydel med mellem 1.400 og1.600 boliger i varierende størrelser og boligtyper samt erhverv ogiværksætteri. Bydelen bindes sammen af grønne og rekreative områder præget afbåde ny og bevaret natur, der sammen med fængslet vil udgøre kernen i bydelen.

 

Enstor del af det samlede fængselskompleks og størstedelen af grundens øvrigebygninger bevares, herunder fx hovedbygningen med den ikoniske grønne port,inspektørboligen og kirken. Porten er omdrejningspunktet for et nyt, levendesamlingspunkt for iværksætteri, kreativitet og fællesskab, der under navnet’Porten’ bliver et trækplaster og samlingspunkt for nye beboere, heleAlbertslund og resten af Storkøbenhavn.

 

Bagudviklingen af den 160.000 kvadratmeter store fængselsgrund står entreprenør-og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard, Danmarks størstearbejdsmarkedspensionskasse PKA og statens ejendomsselskab, Freja Ejendomme, itæt samarbejde med Albertslund Kommune samt et rådgiverteam bestående af Cobe,WSP, Rambøll, COWI. Derudover er også TRE, Planværkstedet og Over Byen en delaf udviklingsarbejdet.

 

Læsmere om planerne for den nye bydel på hjemmesiden www.Vridsloese.dk, hvor man kan tilgåyderligere informationer om projektet og tilmelde sig et nyhedsbrev. Det er også muligt at følgemed via Instagramprofilen @Porten_Vridsloese og hjemmesiden www.Porten.dk.

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

·        Jeppe Hostrup, presseservice, A.Enggaard, tlf. dir. 26 37 14 34 eller e-mail: hostrup@publicity.dk

·        Thomas EndeltAndersen, kommunikationskonsulent, Freja Ejendomme, tlf. dir. 50 70 53 34 ellere-mail: tea@frejaejendomme.dk

·        Nicholas Rindahl, pressechef, PKA, tlf. dir.:+45 30 16 11 24 eller mail nrl@pka.dk

·        Janus Enemark Nissen, pressekonsulent, AlbertslundKommune, tlf. dir.: 22 53 72 20 eller mail janus.enemark.nissen@albertslund.dk

Read more posts

Hold dig opdateret

Modtag nyheder om begivenheder i Porten og den kommende bydel Vridsløse.