Velkommen til Vridsløse
- En levende og grøn bydel

Følg med i udviklingen af en ny bydel i hjertet af Albertslund.

Læs mere om projektet
projektet

Fra lukket fængsel til åben bydel

Det 160 år gamle Vridsløselille Statsfængsel i Albertslund bliver i de kommende år centrum for udviklingen af en helt ny, mangfoldig og samlende bydel med en gennemgribende grøn profil.

Den nye bydel har fået navnet Vridsløse.

Bag udviklingen af den 160.000 kvadratmeter store fængselsgrund står entreprenør- og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard, Danmarks største arbejdsmarkedspensionskasse PKA og statens ejendomsselskab Freja Ejendomme.

Parterne har i tæt samarbejde med Albertslund Kommune udarbejdet en masterplan for den nye bydel.

Vridsløse skal bidrage til Albertslund Kommunes ambitiøse og værdibaserede byudvikling og understøtte kommunens vision om at være byen for børnene, det grønne og fællesskabet. 

Forude venter flere års tæt samarbejde mellem parterne om udviklingen af det tidligere lukkede fængselsområde til åben bydel.

Forslag til hvordan gårdrummet til portbygningen kan se ud i fremtiden (Illustration: COBE)

Visionen for Vridsløse

Visionen for Vridsløse er at skabe en levende, grøn og ikonisk bydel. Vridsløse skal være et attraktivt sted at bo og en bydel med bæredygtige løsninger, fællesskab, bynatur og kultur.

Vridsløse udvikles med stor respekt for det gamle fængsels historie og dets centrale rolle for udviklingen af Albertslund, siden fængslet blev opført i 1859.

Henover de kommende år vil området transformeres til en moderne og attraktiv bydel, der foruden boliger vil være præget af bynatur, byliv og fællesskaber.

Der er mange gode grunde til at vælge at bo i Vridsløse.

Nogle flytter til Albertslund for at få mere plads, adgang til natur og mere fællesskab, mens andre vil være glade for at kunne blive i Albertslund, når deres boligbehov ændrer sig. For nogle er det et nemt og trygt hverdagsliv med børn, der trækker.

Og for andre er bydelens identitet og stedets særlige kulturarv, det afgørende, når de vælger at slå sig ned i Vridsløse.

Læs mere: Temaer for visionen

Attraktive boliger i en mangfoldig by:
Et varieret boligudbud med vægt på fællesskab.

Bæredygtig mobilitet:
Nemt og naturligt at gå, cykle og vælge kollektiv trafik frem for egen bil.

Sammen om klimaudfordringen:
Ansvarlige løsninger i både byggeri og drift af bydelen.

Genbrug og ressourcebevidsthed:
Genbrug af byggematerialer og ressourcebevidst tilgang til affald.

Nyt liv til kulturarven:
Bygge videre på de unikke kvaliteter og skabe liv i gamle fængselsbygninger.

Små og store fællesskaber på tværs:
Et rigt foreningsliv og godt naboskab i en bydel, hvor alle føler sig velkomne.

Mangfoldigt byliv:
Kultur- og madoplevelser, lokal produktion, kreative og sociale ildsjæle, der skaber liv.

Rekreativ bynatur med biodiversitet:
Naturoplevelser i hverdagen og biodiversitet i planter og dyrearter.

Sundt og aktivt hverdagsliv:
Steder at bevæge sig, lege og dyrke sport både ude og inde og for alle aldre.

Porten som kulturelt centrum:
Et ikonisk mødested med aktiviteter og oplevelser for alle - både midlertidigt og permanent.

Forslag til hvordan livet mellem bygningerne kan se ud, her med en åben grøn park (Illustration: COBE)

Tidslinje

En bydel med en helt særlig ånd

Den ikoniske grønne port bliver omdrejningspunktet for et nyt kulturelt centrum, der under navnet ’Porten’ bliver et trækplaster og samlingspunkt for hele Albertslund.

Læs mere
Se alle

Nyheder og begivenheder

Sociale medier

Porten Vridsløse på Instagram

Fra fængsel til fællesskab. Porten bliver det kulturelle centrum i den nye bydel Vridsløse og vil inden første spadestik åbne op for omverdenen med midlertidige og blivende aktiviteter. Følg med i udviklingen af Vridsløse og aktiviteter i Porten på Instagram.

Hold dig opdateret

Modtag nyheder om begivenheder i Porten og den kommende bydel Vridsløse.